Ζιζανιοκτόνα

ARRAT® 25/50 WG

 

Εγγυημένη σύνθεση: Tritosulfuron 25%β/β 

                                  Dicamba 50% β/β

                                  Βοηθητικές ουσίες 9,3% β/β

 

∆ιασυστηματικό ζιζανιοκτόνο με δράση από το φύλλωμα και από τις ρίζες, για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων μεταφυτρωτικά, στις καλλιέργειες του σιταριού(σκληρό και μαλακό) και κριθαριού.

 

BASAGRAN® 48SL

 

Εγγυημένη σύνθεση: Bentazone: 48% β/ο 

                                  Βοηθητικές ουσίες: 56,4% β/β

 

To BASAGRAN 48SL είναι εκλεκτικό μη διασυστηματικο ζιζανιοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση ζιζανίων και κυπεροειδων στις καλλιέργειες φασόλια, μπιζέλια(αρακάς)ρύζι και στον γκαζόν.

 

 

FOCUS® ULTRA 10 EC

 

Εγγυημένη σύνθεση:  Cycloxydim 10% β/ο 

                                   Βοηθητικές ουσίες: 88,8% β/β

 

Εκλεκτικό, διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, το οποίο καταπολεμά ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια σε πλατύφυλλες καλλιέργειες.

 

 

STOMP® AQUA 455CS

 

Εγγυημένη σύνθεση: Pendimethalin 45,5% β/ο,

                                  Βοηθητικές ουσίες 57% β/β

 

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων.  Στο βιοχημικό επίπεδο επηρεάζει τη λειτουργεία της μίτωσης με παρεμπόδιση του σχηματισμού των μικροσωλινίσκων της μιτωτικής ατράκτου.

 

 GLYPHOS

 

 Εγγυημένη σύνθεση: Glyphosate: 48,6% β/o

                                   Βοηθητικές ουσίες: 26,7% β/β

 

Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων, ξυλωδών φυτών, καθώς και για την καταπολέμηση της οροβάγχης του καπνού.  Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ενζυμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.

 

Copyright 2013 © AgroLan Ltd. No animals were harmed in the making.