Μυκητοκτόνα 

ACROBAT®7.5/66.7 WG

 

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη Σύνθεση: Dimethomorph 7.5% β/β,

                                  Mancozeb 66.7% β/β,

                                  Βοηθητικές ουσίες 8.85% β/β

 

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων, του dimethomorph διασυστηματικού μυκητοκτόνου με αποπλαστική και διελασματική κίνηση που ανήκει στη χημική ομάδα των παραγώγων του κινναμικού οξέος και εμφανίζει αξιόλογη προληπτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση και του mancozeb μυκητοκτόνου επαφής με προληπτική δράση.

 

 

COLLIS® 20/10SC

 

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη Σύνθεση: Boscalid 20% β/ο,

                                  Kresoxim-methyl 10% β/ο,

                                  Βοηθητικές ουσίες 72,2% β/β

 

Μυκητοκτόνο μίγμα δύο συστατικών με παρόμοιο τρόπο δράσης για την καταπολέμηση της Στάχτης (Ωιδίου).

 

 

CABRIO® DUO 4/7,2 EC

 

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Εγγυημένη Σύνθεση: Pyraclostrobin: 4% β/ν

                                  Dimethomorph: 7,2% β/ν, 

                                  Bοηθητικές ουσίες: 89% β/β

 

Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση των ασθενειών που οφείλονται σε παθογόνα της ομάδας Ωομυκήτων (Περονόσποροι) και Ασκομυκήτων (Ωίδια).

 

 

CABRIO® TEAM 6.7/12 WG

 

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη Σύνθεση: Pyraclostrobin 6.7% β/β,

                                  Dimethomorph 12% β/β, 

                                  Βοηθητικές ουσίες 81.1% β/β.

 

Μυκητοκτόνο μίγμα των δραστικών ουσιών Pyraclostrobin και Dimethomorph, για την καταπολέμηση του ωιδίου και του περονόσπορου στο αμπέλι.

 

 

DELAN®70WG

 

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη Σύνθεση: Dithianon 70%

 

Οργανικό μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και ειδικά για το φουζικλάδιο θεραπευτική δράση.

 

 

KUMULUS® S 80 WG

 

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση: Sulphur 80% β/β

                                   Βοηθητικές ουσίες: 19,19% β/β

 

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

Προϊόν που χρησιμοποιείται στη Βιολογική Γεωργία σύμφωνα με το παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2092/91/EC.

 

 

 

MACCANI® 4/12 WG

 

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση: Pyraclostrobin: 4% β/β

                                  Dithianon: 12% β/β

                                  Βοηθητικές ουσίες 83% β/β

 

Μυκητοκτόνο μίγμα των δραστικών ουσιών pyraclostrobin και dithianon, για την καταπολέμηση του φουζικλαδίου, του ωιδίου και της καστανής κηλίδωσης στα Μηλοειδή.

 

 

 

POLYRAM® WG

 

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση: Metiram: 70% β/β

                                  Βοηθητικές ουσίες: 16,7% β/β

 

Οργανικό μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών.

 

ROVRAL® AQUAFLO 50 SC

 

Συμπυκνωμένο εναιώρημα SC

Εγγυημένη σύνθεση: Iprodione 50.0 % β/ο

                                  Βοηθητικές ουσίες 55.03 % β/β

 

Μυκητoκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση που δρα παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη βλάστηση των σπορίων στους ευαίσθητους μύκητες.

 

 

 

 

STROBY® 50 WG

 

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση: Kresoxim-methyl 50% β/β

                                  Βοηθητικές ουσίες  47.4 % β/β

 

Μη διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική ή και θεραπευτική δράση, καθώς και αξιόλογη διάρκεια δράσης (περίπου 15 ημέρες)

 

SIGNUM® 26,7/6,7 WG

 

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση:  Boscalid 26.7 % β/β

                                   Pyraclostrobin  6.7 % β/β

                                   Βοηθητικές ουσίες 65.3 % β/β

 

Μυκητοκτόνο με προληπτική και κατά περίπτωση θεραπευτική δράση που παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση

 

 

VIVANDO® 50 SC

 

Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: Metrafenone 50.0 % β/ο

                                  Βοηθητικές ουσίες 57.13 % β/β

Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του ωιδίου.

 

 

CANTUS® 50 WG

 

Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)

Εγγυημένη Σύνθεση: Boscalid 50% β/β,

                                  Βοηθητικές oυσίες 47,9% β/β

 

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του βοτρύτη στο αμπέλι με προληπτική και θεραπευτική δράση.

 

 

 

ENERVIN®TOP 12/44 WG

 

Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)

Εγγυημένη Σύνθεση: Ametoctradin 12% β/β,

                                  Metiram 44% β/β,

                                  Βοηθητικές ουσίες: 35.4 % β/β.

 

Μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση ασθενειών που οφείλονται σε παθογόνα της ομάδας των Ωομυκήτων (περονόσποροι).

 

 

ENERVIN®DUO 30/22.5 SC

 

Συμπυκνωμένο εναιώρημα(SC)

Εγγυημένη Σύνθεση: Ametoctradin 30% β/ο,

                                  Dimethomorph 22.5% β/ο,                  

                                  Βοηθητικές ουσίες: 51.41 % β/β.

 

Μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση ασθενειών που οφείλονται σε παθογόνα της ομάδας των Ωομυκήτων (περονόσποροι).Είναι μίγμα δύο δραστικών ουσιών του Ametoctradin, μυκητοκτόνου επαφής με προληπτική δράση και του Dimethomorph διαστυστηματικού μυκητοκτόνου με προληπτική και θεραπευτική δράση το οποίο δρά παρεμποδόζοντας τη βιοσύνθεση του κυττάρικου τοιχώματος των ωομυκήτων.  

 

 

FORUM® 6/40 WP

 

Βρέξιμη σκόνη(WP)

Εγγυημένη Σύνθεση:  Oξυχλωριούχος χακλός 40% β/β

                                  Dimethomorph 6,0% β/β

                                  Βοηθητικές ουσίες 23,6%

 

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων, του Dimethomorph διασυστηματικού μυκητοκτόνου με προληπτική,θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση και του οξυχλωριούχου χαλκού, μυκητοκτόνου επαφής με προληπτική δράση.

 

 

Copyright 2013 © AgroLan Ltd. No animals were harmed in the making.