Καταστήματα

Λευκωσία

 

(Κεντρικά Γραφεία)

Οθέλλου 3, 2540 , Δάλι ,Βιομηχανικη περιοχή

Τηλ.:  22-320733

Φαξ: 22-610105

 

Λευκωσία

 

Θεοδόση Πιερίδη 19, Τσέρι 

Tηλ: 22-320733

 

Λεμεσός

 

Κάτω Πολεμίδια

Ανδρέα Αραούζου 22

Τηλ.: 25-563840

Φαξ: 25-715143 

 

Αμμόχωστος

 

Γρίβα Διγενή 39

Σωτήρα

Tηλ.: 23-824470

 

Καλαβασός 

 

Σταυροδρομίου 4,

7733

Tηλ.: 24-333930

 

Copyright 2013 © AgroLan Ltd. No animals were harmed in the making.