Προφίλ

AgroLan Ltd

Όνομα

Ιστορία

Μία από τις επτά εταιρείες του Ομίλου MSJ με σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη του Ομίλου.

Διεθυντες

Σώτος Μ Ιακωβίδης, Διευθύνων Σύμβουλος
Πολύβιος Λαζαρίδης, Γενικός Διευθυντής

Διανομή 

Φυτοπροστασίας και φυτικής διατροφής προϊόντα, κυρίως μέσω των μεταπωλητών και Coop και τους καλλιεργητές

Ελεγκτής

KPMG

Μέλος

                  Σύνδεσμος αγροχημικών και λιπασμάτων                             Κύπρου (μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου)
                  Επιμελητήριο Εμπορίου & Βιομηχανίας

Copyright 2013 © AgroLan Ltd. No animals were harmed in the making.